Khóa Khởi nghiêp - Quản lý và Phát triển Doanh nghiệp nữ _Cán bộ - Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Tên khoá học: Tập huấn  "Khởi nghiệp và phát triển cho doanh nghiệp nữ" (Theo DS đăng ký - Đợt 1)

- Mã lớp: 2021_KN-PTDNN_01

Các chuyên đề học tập: gồm 10 chuyên đề 

- Thời gian học: Từ ngày 25/8/2021 đến ngày 15/9/2021

Manager: Ths. Trần Thị Hoan, TT Bồi dưỡng cán bộ - Học viện Phụ nữ Việt Nam; ĐT: 0983 122 281 (Zalo: Giang Hoan); Email: hoantt@vwa.edu.vn


- Tên khoá học: Tập huấn  "Khởi nghiệp và phát triển cho doanh nghiệp nữ" (Theo DS đăng ký - Đợt 2)

- Mã lớp: 2021_KN-PTDNN_02

Các chuyên đề học tập: gồm 10 chuyên đề 

- Thời gian học: Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 4/10/2021

Manager: Ths. Trần Thị Hoan, TT Bồi dưỡng cán bộ - Học viện Phụ nữ Việt Nam; ĐT: 0983 122 281 (Zalo: Giang Hoan); Email: hoantt@vwa.edu.vn