Nội dung/Chuyên đề: Có 3 nội dung chính:

   + Giới thiệu các văn bản chỉ đạo , hướng dẫn về Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp (10/6)

   + Cập nhật thông tin về Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp  (11/6)

   + Một số tình huống về Đại hội và cách xử lý  (11/6)

GV phụ trách cả 3 nội dung: Đ/c Lương Thị Thủy, Phó Ban Tổ chức TƯ Hội LHPNVN
Phụ trách lớp: ThS Nguyễn Văn Tòng; Điên thoại 0976043763; Email tongnv@hvpnvn.edu.vn

Nội dung/Chuyên đề: có 2 nội dung chính:

   + Giới thiệu tổng quan về chiến lược: GV: Đ/c Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

   + Thảo luận về chương trình hành động: GV: Đ/c Nguyễn Thị Minh Hương, UV Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Hội LHPN Việt Nam

Phụ trách lớp học: ThS Trần Thị Hoan; Điện thoại: 0983122281; Email hoantt@hvpnvn.edu.vn

Nội dung/Chuyên đề: Một số kỹ năng phản biện xã hội

GV: Đ/c Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội

Phụ trách lớp: ThS Vũ Thị Hằng.