* Chương trình học: Gồm 12 bài dưới

- Thời gian học trên hệ thống: 

+ Từ ngày 12/7/2023 đến 28/7/2023

+ Thi kết thúc đợt học qua mạng: 28/7/2023

- Thời gian học trực tiếp: Từ ngày 31/7/2023 đến ngày 11/8/2023

Giáo viên chủ nhiệm: Ths. Vũ Thị Thu Hằng, ĐT: 0901717817, Email: hangvtt@hvpnvn.edu.vn

Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thanh Tâm: ĐT: 091 3774764: TTBDCB_PH@hvpnvn.edu.vn