Tên lớp: Lớp bồi dưỡng cập nhật nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội LHPN cấp quận/huyện tại tỉnh Thanh Hoá

Thời gian: Từ 23/8/2023-25/8/2023


Tên lớp: Lớp bồi dưỡng cập nhật nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội LHPN cấp quận/huyện tại tỉnh Quảng Trị 

Thời gian: Từ 29/8/2023-31/8/2023


Tên lớp: Lớp bồi dưỡng cập nhật nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội LHPN cấp quận/huyện tại thành phố Hải Phòng

Thời gian: Từ 07/9/2023-12/9/2023


Tên lớp: Lớp bồi dưỡng giảng viên nguồn về công tác Hội tại Phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh

Manager: Ths. Lê Thị Thanh Tâm.